Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Módlmy się dziś za tych, którzy są odpowiedzialni za środki społecznego przekazu, szczególnie za administratorów portali internetowych, aby troszczyli się o przekaz prawdziwych wartości.

Ojcze nasz…

DALEJ