Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy o dobre wykorzystanie czasu naszego dzisiejszego spotkania.

Anioł Pański…

DALEJ