Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy o dobre wykorzystanie czasu naszego dzisiejszego spotkania:
Pod Twoją obronę…

DALEJ