Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Naszemu Ojcu polećmy czas dzisiejszej katechezy:
Ojcze nasz…

DALEJ