Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta prosi, by uczniowie sami podali intencje w których chcą się modlić i proponuje odmówienie w tych intencjach modlitwy:
Anioł Pański

DALEJ