Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy Ducha Świętego, by otworzył nasze serca na swoje dary:
Duchu Święty, który oświecasz…

DALEJ