Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Módlmy się wspólnie, byśmy mieli dziś serca otwarte na słowo, które Pan Bóg chce do nas skierować.
Duchu Święty…

DALEJ