Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Maryi, Matce Pięknej Miłości, powierzajmy nas samych i prośmy, byśmy umieli dobrze przeżyć czas naszej dzisiejszej katechezy.
Pod Twoją obronę…

DALEJ