Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Módlmy się wspólnie o światło Ducha Świętego, na czas naszych dzisiejszych poszukiwań na drodze wiary. Duchu Święty…

DALEJ