Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta prosi, by uczniowie sami wskazali intencje, w których chcą się modlić.
W tych intencjach odmawia wspólnie z uczniami:
Ojcze nasz…

DALEJ