Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

W chwili ciszy pomyślmy o intencjach, jakie chcielibyśmy dziś powierzać Ojcu w niebie, i prośmy o światło Ducha Świętego na czas naszego dzisiejszego spotkania:
O Stworzycielu, Duchu przyjdź…
(hymn znajduje się na s. 119 w podręczniku)

DALEJ