Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta prosi, by uczniowie sami zaproponowali intencje modlitwy. Zbiera je i odmawia głośno modlitwę:
Aniele Boży, Stróżu mój

DALEJ