Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy naszego Ojca w niebie o to, by dał nam serca pełne miłości i przebaczenia.
Ojcze nasz…

DALEJ