Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy naszego Ojca w niebie o dar silnej wiary:

Ojcze nasz…

DALEJ