Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta zaprasza do modlitwy i prosi kilku uczniów o odczytanie pracy domowej. Można odmówić dowolną modlitwę.

DALEJ