Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy wspólnie, by czas katechezy był dla nas czasem pogłębiania wiedzy i umacniania wiary:
Ojcze nasz…

DALEJ