Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Na początku tej katechezy módlmy się o pokojowe współistnienie wszystkich religii świata:
Ojcze nasz…

DALEJ