Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta prosi o wspólne odmówienie wyznania wiary:
Wierzę w Boga…

DALEJ