Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Módlmy się dziś za tych wszystkich, do których nie dotarła jeszcze prawda o zbawieniu:
Ojcze nasz…

DALEJ