Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta prosi, by uczniowie sami podali intencje w których chcą się modlić, po czym rozpoczyna odmawianie aktu wiary, nadziei i miłości.

DALEJ