Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Módlmy się o to, byśmy dobrze wykorzystali czas dzisiejszego spotkania:
Duchu Święty, który oświecasz…

DALEJ