Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy Ducha Świętego, by pomógł nam dziś otworzyć nasze serca na słowo Boże:
Hymn do Ducha Świętego
(tekst hymnu znajduje się w podręczniku na stronie 119).

DALEJ