Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy Ducha Świętego, by pomógł nam dziś otworzyć nasze serca na Jego dary. Módlmy się także o to, byśmy dobrze wykorzystali czas naszego dzisiejszego spotkania:

Hymn do Ducha Świętego
(hymn znajduje się w podręczniku na s. 119).

DALEJ