Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Polecajmy Panu Bogu nasze życie. Wyznajmy Mu w ciszy naszego serca, że jest naszą radością. Katecheta rozpoczyna modlitwę:
Boże, choć Cię nie pojmuję…

DALEJ