Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Módlmy się wspólnie, by podczas naszego dzisiejszego spotkania szczególnie towarzyszył nam Duch Święty. Pomódlmy się słowami hymnu do Ducha Świętego, zamieszczonymi w podręczniku (s. 119).

DALEJ