Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Powoli dobiega końca czas naszego spotkania. Módlmy się o to, byśmy mieli szeroko otwarte serce na dary, które otrzymamy (lub otrzymaliśmy) w sakramencie bierzmowania:
O Stworzycielu, Duchu przyjdź…
(hymn można wyrecytować lub odśpiewać)

DALEJ