Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy o pomoc Ducha Świętego na czas dzisiejszej katechezy:
O Stworzycielu, Duchu przyjdź…
(hymn można wyrecytować lub odśpiewać)

DALEJ