Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Na początku katechezy przedstawmy Panu Bogu nasze intencje. Wierząc, że jeśli nasze prośby są zgodne z wolą Bożą zostaną wysłuchane, módlmy się z ufnością:
Ojcze nasz…

DALEJ