Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Przez ręce Jezusowej Matki prośmy dziś w intencji Kościoła. Módlmy się, by nieustannie wzrastał on w świętości i z coraz większą gorliwością prowadził Lud Boży ku zbawieniu:
Pod Twoją obronę…

DALEJ