Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy Ducha Świętego, by pomógł nam dziś otworzyć nasze serca na słowo Boże. Odmówmy wspólnie „Sekwencję o Duchu Świętym”, zamieszczoną w podręczniku.

DALEJ