Przewodnik metodyczny

11. Odczytanie tekstu z podręcznika

Skutki sakramentu bierzmowania
Sakrament bierzmowania niesie ze sobą następujące skutki:
• Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię” Ducha Świętego,
• Bierzmowany otrzymuje dary Ducha Świętego,
• Przyjmujący bierzmowanie staje się w pełniejszy sposób członkiem Kościoła. Tworzy stan ludzi świeckich, którzy pełnią swoje posłannictwo w ramach życia rodzinnego, zawodowego i społecznego,
• Sakrament bierzmowania udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża (KKK 1303).

WSTECZ DALEJ