Przewodnik metodyczny

12. Prezentacja pt. „Kandydat do bierzmowania powinien wiedzieć” (opcjonalnie)

tekst alternatywny WSTECZ DALEJ