Przewodnik metodyczny

14. Zapisanie notatki (opcjonalnie)

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W szczególny sposób otrzymujemy w nim Ducha Świętego i Jego dary. Uzdalniają nas one do odważnego wyznawania wiary i do dawania o niej świadectwa słowem i czynem. Do sakramentu bierzmowania może przystąpić każdy ochrzczony, który przez odpowiednią katechezę, modlitwę i życie sakramentalne przygotował się do jego przyjęcia.

WSTECZ DALEJ