Przewodnik metodyczny

16. Modlitwa z podręcznika

Boże, nasz Ojcze, niech Pocieszyciel, Duch Święty który pochodzi od Ciebie, oświeci nasze umysły i doprowadzi nas do pełnej prawdy, zgodnie z obietnicą Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
(Kolekta z Mszy Świętej przy udzielaniu bierzmowania)

WSTECZ