Przewodnik metodyczny

2. Odczytanie tekstu z podręcznika

Znaczenie słowa „bierzmowanie”
Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”, którym określano drewnianą belkę wzmacniającą i podtrzymującą dach domu. Sakrament bierzmowania określono w ten sposób, ponieważ umacnia wiarę przyjmującego.

WSTECZ DALEJ