Przewodnik metodyczny

6. Odczytanie tekstu z podręcznika (opcjonalnie)

Szafarz sakramentu bierzmowania
Szafarzem, czyli osobą udzielającą sakramentu bierzmowania jest zazwyczaj biskup. Z ważnego powodu biskup może jednak wyznaczyć księdza do udzielania tego sakramentu. W niebezpieczeństwie śmierci bierzmowania może udzielić każdy kapłan.

Sposób udzielania sakramentu bierzmowania
Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem świętym na czole. Dokonuje się go nakładając rękę na bierzmowanego. Biskup wypowiada słowa: „(Imię), przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”.

WSTECZ DALEJ