Przewodnik metodyczny

7. Odczytanie tekstu z podręcznika (opcjonalnie)

Czym jest krzyżmo święte?
Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, jest święcona przez biskupa w Wielki Czwartek. Używa się jej przy udzielaniu chrztu, bierzmowania i sakramentu święceń (prezbiteratu i biskupich).

Czym jest znamię?
Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, czyli pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i oddania się na Jego służbę.

WSTECZ DALEJ