Przewodnik metodyczny

9. Odczytanie tekstu z podręcznika (opcjonalnie)

Wybór świadka bierzmowania
Ważnym etapem przygotowania do bierzmowania jest wybór świadka, „który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem” (Kan. 892). Ponieważ rola ta jest bardzo ważna może nim zostać osoba, która:
• Przyjęła już sakrament bierzmowania,
• Jest praktykującym katolikiem,
• Najlepiej, gdyby świadkiem był rodzic chrzestny (Kan. 874; 893).

WSTECZ DALEJ