Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Módlmy się, by Duch Święty szeroko otworzył nasze serca na dary, które staną się lub już stały się naszym udziałem w sakramencie bierzmowania. Pomódlmy się słowami pieśni zamieszczonej w podręczniku:

Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,
Oto dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.
Przyjdź, jako mądrość do dzieci,
Przyjdź, jako – ślepemu wzrok,
Przyjdź, jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź, jako źródło pustyni,
Mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia
Dotknie, uleczy mnie już.
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.

Pieśń religijna

DALEJ