Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta proponuje, by uczniowie sami wymienili intencje, w których chcieliby się pomodlić. W tych intencjach można odmówić:
Zdrowaś Maryjo...

DALEJ