Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Ogarnijmy naszą modlitwą zmarłych bliskich naszemu sercu:
Wieczny odpoczynek…

DALEJ