Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy Ducha Świętego, by pomógł nam dziś otworzyć nasze serca na słowo Boże:
Duchu Święty, który oświecasz…

DALEJ