Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Panie, nasz Boże, Tobie powierzamy nas samych, wszystkie nasze sprawy i prosimy o Twoje błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski na czas naszego dzisiejszego spotkania:
Ojcze nasz…

DALEJ