Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Na progu nowego roku szkolnego prośmy Ducha Świętego o Jego światło. Prośmy, aby nasze spotkania były czasem, pogłębiania wiary, umacniania chrześcijańskiej nadziei i by w przyszłości wydały one w naszym życiu dobre owoce:
> Duchu Święty, który oświecasz…

DALEJ