Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Polecajmy dobremu Bogu czas naszej dzisiejszej katechezy, wszystkie nasze intencje i prośmy by On szeroko otworzył nasze serca na słowo, które dziś do nas pragnie skierować:
Ojcze nasz…

DALEJ