Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta podaje intencję i rozpoczyna modlitwę Zdrowaś Maryjo…
Na koniec dodaje wezwanie: Maryjo – Matko pięknej miłości módl się za nami.

DALEJ