Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Boże Mocny!
Ty, który wywiodłeś swój lud z egipskiej niewoli.
Proszę, uwolnij mnie od ciężaru grzechów.
Jak, prowadziłeś Izraelitów przez pustynię do Ziemi Obiecanej,
Tak i mnie weź za rękę i prowadź po drodze życia,
Amen.


Autorka modlitwy:
Milena Wójtowicz, uczennica I klasy gimnazjum
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie

DALEJ