Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Pan Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”. Tymi słowami pomódlmy się teraz wspólnie prosząc o dobre przeżycie tej katechezy.

DALEJ