Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Wiara w Jezusa Chrystusa jest warunkiem koniecznym, aby nazywać się chrześcijaninem, aby prowadzić życie sakramentalne. Wyznajmy więc teraz naszą wiarę: Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego…

DALEJ