Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta prosi o podanie intencji i rozpoczyna modlitwę:
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…

DALEJ